De gemeente Opsterland wil niet meewerken aan plaatsing van een nieuwe antennemast voor radiozendamateur Chris Terpstra in UreterpDe rechter is niet overtuigd van de argumenten van de gemeente. Een dossier met een hoofdrol voor welstand en de vrijheid van meningsuiting  Had Chris Terpstra zijn zin gekregen, dan had de nieuwe antennemast er al lang gestaan. Hij verwachtte ook niet veel problemen toen de vergunningsaanvraag in 2018 de deur uitging. Verderop in het dorp was een paar jaar eerder een vergelijkbare mast geplaatst. Bovendien heeft niemand in de buurt er moeite mee dat Terpstra een paar keer per maand de zendmast enkele tientallen meters uitschuift.  

 

 

Maar het liep allemaal anders. Hij stelde de plannen een paar keer bij, maar het advies van de welstandscommissie bleef negatief. Tot drie keer toe. Het college van B en W nam het advies overTerpstra kreeg geen toestemming voor een mast die hoger was dan vijf meterDe zendamateur liet het er niet bij zitten. Hij vond een oor bij de Bezwarencommissie Opsterland. Het blijkt dat er rond zendmasten in het verleden al heel wat juridische procedures zijn uitgevochten. De Bezwarencommissie oordeelt dat het weigeren van de vergunning een inmenging is op het recht van meningsuiting zoals dat vastligt in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). En het openbaar gezag moet wel hele goede redenen hebben om daar op in te grijpen. Het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand kan zo’n reden zijn, maar de Bezwarencommissie vindt dat het gemeentebestuur het ingrijpen op deze rechten onvoldoende onderbouwt. En hoewel de regels rond welstand sinds de toestemming voor die andere mast in Ureterp zijn veranderd, vindt de Bezwarencommissie dat Opsterland ook niet voldoende onderbouwt waarom onder de nieuwe regels de zendmast van Terpstra niet kan. Het college van B en W krijgt het advies om een nieuw besluit te nemen. Dat komt er ook, maar de gemeente blijft bij haar standpunt om de vergunning te weigeren. Alleen wordt dat besluit nu uitgebreider beargumenteerd 

Terpstra zoekt het vervolgens een stapje hogerop. En ook de rechtbank Noord-Nederland geeft hem op 26 oktober gelijk. Met dezelfde argumenten die de Bezwarencommissie ook al aanvoerde. Het beroep is gegrond, het besluit wordt vernietigd. Bovendien vonnist de rechtbank dat Opsterland binnen zes weken een nieuw besluit moet nemen. De termijn is verstreken en het nieuwe besluit is er nog niet. Opsterland heeft ook geen hoger beroep aangetekend. Terpstra is strijdbaar: “Ik vind het jammer dat de gemeente zich een slecht verliezer toont. Ze blijft in de ontkenningsfase steken ondanks dat zowel de onafhankelijke Bezwarencommissie als de rechtbank mij gelijk geven. Ik heb een Rijksexamen afgelegd bij het Agentschap Telecom, voldoe aan al hun voorwaarden en vervolgens maakt de lokale overheid je hobby onmogelijk.”  

 

 

Opsterland bestrijdt in een reactie dat ze de beslistermijn heeft laten verlopen. Er is bij een deskundige een advies gevraagd dat ieder moment binnen kan komen. Wethouder Anko Postma: “Dat advies bespreken we ook met de heer Terpstra, waarna er een nieuw collegevoorstel komt.” De wethouder stelt dat er voortdurend overleg is met de heer Terpstra, de heer Terpstra bestrijdt dat.  

Door Lambert de Groot

My name is Lambert. Born on 6 May 1958 in the city Klazienaveen in the Netherlands. My current location is in a small village called Klazienaveen this place is 200 km from Amsterdam the capital of Holland My license for Amateur Radio was made on 7 October 2011 . I am now active on 10, 20 and 40 meters . I would like to make international and national competitions. And I'm a DXCC Hunter.