Antenne Perikelen

-> De Fritzel FB13, FB23 en FB33


Onderwerp antenne  Onderwerp antenne/zendmast, juridische handleiding voor de aanvraag bij Uw verhuurder/Gemeente.

Werkwijze aanvraag antennemast

KW1  Weigering omgevingsvergunning Zaaknummer 2011-016306

KW2  De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de op 6 oktober 2011 geweigerde omgevingsvergunning met zaaknummer 2011-016306 voor het plaatsen van een antenne topbuis op het flatgebouw op het perceel Troelstrastraat 66 te Katwijk.

KW3 De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de op 6 oktober 2011 geweigerde omgevingsvergunning met zaaknummer 2011-016306 voor het plaatsen van een antenne topbuis op het flatgebouw op het perceel Troelstrastraat 66 te Katwijk.

Bezwaarschrift Antenne plaatsing3  Mijn bezwaarschrift 13 juni 2012.

Antenne plaatsing2  Mijn bezwaarschrift 20 april 2012.

communiceren-over-antennes

Raad van State – 8 oktober 2010

Raad van State – 28 maart 2012

Raad van State – uitspraak hoger beroep

LJN BR5523

kst-27561-23-b1